teenb95.4rumer.net

  bl klCk. kU*a? chu0^n` tiE>T"....(bE^? buG..t0aC"m0^m`)

  Share
  avatar
  super.mandy3b

  Tổng số bài gửi : 5
  Join date : 18/01/2009
  Age : 22
  Đến từ : đÔnG hÀ city:]]

  bl klCk. kU*a? chu0^n` tiE>T"....(bE^? buG..t0aC"m0^m`)

  Bài gửi  super.mandy3b on Sun Feb 22, 2009 1:16 pm


  [quote] kA^u chuYE>N kUa? me0luv x0ay quAnh vE^` U" r0om 4... Razz (kA? nhA` chU" y" mlE>N~ ku0l` quA" t0..lAm` anK? hu0g? deN" m0l. nG` xuG quaNh Laughing clown )
  TUg`...TuG`...(enD tle^T" 1 ..)U" chay. nhAk deN" me0luv nh0*` rA ve^` me0` daT" xE jUm` U"..dE? U" bUm` tle^t" pale Laughing me0` :0kl ,dY dY tl" me0` daT" xE rA ch0a...U" n0*? nU. ku0l`nhAm hle^m?..0y` chaY. nhAnK nhU* xE lU h0k fAnH lol! ....kl" "rA^m`" Twisted Evil Laughing ...sUy nghl~ hEm rA duG" h0k. No ..hehE vaY. dE? me0` kE? tieP" ka^u chuyE^n..."RA^m`....kU U" b0^? lAn rA ...kAAAAA....vS tU* thE^" ra^T" n0z ngHE^. thua^t...hehe mAt. aP" saT" da^t" ( tU* the^" gAm. c0? ra^T" ...slmE....h0oh0h)tAy du0^l~ thaG?..chA^n tRak" du0^l~ ...cha^n fal? du*nG. ngu0c...(kAAAA nghe^. thuaT. pAle..)..kh0^? thA^n kU u"..dA~ 5' vA^n~ h0k gu0nG. Za^y. dC. ..(tr0G tlk` tRanG. kA? l0p" dAg laN l0c" rA ku0l`... afro afro ulm`ulm`..kU U" dA~ duG" daY. sAu 1tAl nAn. vaP" nGa~ l0n" tr0nG licK. sU*? kUa? clAsS 8B ..hehe..mAt. d0? u*nG?...ngAl. qUa" kU U" h0k bleT" nAp" va0` daU^ chY? blk quaY dAu` lAi. maG" tE" tAt" lU~ dAg che^" nhA0. U" ..0al` tU` tU` cA"T bu0c" dY ..(kAAAAAAA vl` cha^n dY cA` nhaC" ch0a nEn dY tU` TU`...h0o0ho)...thAm? h0x. sAu bl klCk. khl tAp. d0an` slX chem" j0` dY kha0? saT" n0z..hlen. tRg` U" b0^? daT" dA~ bl. lUn" dE^N" saT. n0+? tRa^m` tR0g..0h0ho0hoh affraid affraid affraid anD dY tlcK" lcK. sU? dE? lAi. ch0a U" n0z 1 veT" U t0 duG` tre^n traN"..1 kh0l" U t0 d0aG? tRe^n da^U` g0^l ..hehe...tat" kA? cuC. U d0a" c0a" the^? the0 tG mUk ba0` m0n` nHU*ng U" h0k x0a" du0c. tiE^g" tAm sAu vU. tAl nAn. lcK sU? d0a" tr0nG c0^nG. d0^g` 8B kAAAAAAAAAAAAAAAAA......l0i. icK" dE? lai. sau vu. tal. nAn. n0z lAm` ch0a kA? r0om 8B c0a" 1 vU. ku0l` kUg~ liCk. sU? tU*` da^u` tle^t" dE^N"" eNd tlE^t" kAAAAAA...
  blk` lua^n: t0y. nghiEp. ku U".....me0luV v0^ kUg` tieC" thu0*ng....kAAAAAAAA... lol! lol! Arrow ml" mEm d0c. x0G thl` Cm lai. me0luv n0z"..keke Laughing
  avatar
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 41
  Join date : 18/01/2009

  hehe

  Bài gửi  Admin on Sun Feb 22, 2009 1:33 pm

  rAt^" chey la` vui
  de^` nghi. pa` k0n z0^~ tay lol! lol! lol!
  Nhi 0j*! theng` kh0j6 d0c. x0ng kai" paj` ny chek" hen" ngA~ lan< dung` vy` shock nang<. lun hy!!!
  avatar
  Khiết_Bzồ

  Tổng số bài gửi : 28
  Join date : 22/02/2009

  Re: bl klCk. kU*a? chu0^n` tiE>T"....(bE^? buG..t0aC"m0^m`)

  Bài gửi  Khiết_Bzồ on Thu Mar 05, 2009 1:46 pm

  Tui chưa rẻng đi đọc mấy cái đóa

  Sponsored content

  Re: bl klCk. kU*a? chu0^n` tiE>T"....(bE^? buG..t0aC"m0^m`)

  Bài gửi  Sponsored content


   Hôm nay: Tue Apr 24, 2018 5:49 am