teenb95.4rumer.net

  nAy` !! A^y' cOa' hju? tO*' ju A^y' nhjU` lEm' hOk???

  Share
  avatar
  mUp_pr0

  Tổng số bài gửi : 22
  Join date : 13/03/2009
  Age : 23
  Đến từ : diA. ChY? nHa` Em lO*k` : tHo^n cAnH` lA", xA~ cAnH` cA^y , tYk? tRe^n mA^y , hUyE^n dUoj' nUoC' :P

  nAy` !! A^y' cOa' hju? tO*' ju A^y' nhjU` lEm' hOk???

  Bài gửi  mUp_pr0 on Sun May 10, 2009 8:52 am

  Nay`.. dAng` a^y' cOa' bJk'..cOa' ng` đAng nGhj~ vE^` đAng` A^y' hEm zA^y???

  Nay`.. dAng` a^y' cOa' bJk'..cOa' ng` đAng nHo*' vE^` đAng` A^y' hEm zA^y???

  Nay`.. dAng` a^y' cOa' bJk'..cOa' ng` đAng oNlinE đE^? chO*` đAng` A^y' hEm zA^y???

  Nay`.. dAng` a^y' cOa' bJk'..cOa' ng` đAng rA^'t bUn` zj` hEm gAp đc đAng` A^y' hEm zA^y???

  Nay`.. dAng` a^y' cOa' bJk'..cOa' ng` ngAy` nEo` kUng~ sUrf blOg kUa? đAng` A^y' mUk` hEm bjK' fAj? cOmmEnt tHja' nEo` hEm zA^y???

  Nay`.. dAng` a^y' cOa' bJk'..cOa' ng` đAng quAn tA^m đAng A^y' lAm' hEm zA^y???

  Nay`.. dAng` a^y' cOa' bJk'..cOa' ng` đAng vjK' tE^n kUa? đAng` A^y' hEm zA^y???

  Nay`.. dAng` a^y' cOa' bJk'..cOa' ng` đAng ngAm' hjNh` kUa? đAng` A^y' vA` .. cU*O*j` 1 mjNh hEm zA^y???

  Nay`.. dAng` a^y' cOa' bJk'..cOa' ng` lUn nhAc' vs bAn bE` vE^` đAng` A^'y hEm zA^y???

  Nay`.. dAng` a^y' cOa' bJk'..cOa' ng` đAng "kAm?" đằng ấy hEm zA^y????

  Nay`.. dAng` a^y' cOa' bJk'.............................................. .????


  nHu*Ng..........


  Nay`.. dAng` a^y' cOa' bJk'.. cOa' ng` đAng mUn' tHuj hEm nhO*' vE^` đAng` A^y' ???

  Nay`.. dAng` a^y' cOa' bJk'.. cOa' ng` đAng iNviSiblE đE^? trAnh' gAp đAng` A^y' ???

  Nay`.. dAng` a^y' cOa' bJk'.. cOa' ng` đAng kO^' chO^n hjNh` Anh? kUa? đA`ng A^'y xuO^ng' tA^n đAy' lOng` zj` bjK' ....chjE^n đoA'..khO' cOa' thE^?...????

  Nay`.. dAng` a^y' cOa' bJk'..cOa' ng` đAng kO^' hjU? rO~ tjNh` kUm? thA^t sU* kUa? mjnh` vA` kUa? đAng` A^'y???

  Nay`.. dAng` a^y' cOa' bJk'..cOa' ng` đAng kO^' lAm` tA^t' kA? nhUng~ đjU` đOa'..mUk` hEm thE^?..???

  Nay`.. dAng` a^y' cOa' bJk'..cOa' ng` đAng zj` đAng` A^y' mUk` bUn` hEm???

  Nay`.. dAng` a^y' cOa' bJk'.. cOa' ng` đAng tjM` kA^u trA? lO*i` chOa lOng` mjNh` hEm???

  Nay`.. dAng` a^y' cOa' bJk'.. cOa' ng` đAng chO*` 1 "kAj' j` đOa'" tU*` đAng` A^'y hEm???


  vA`````..........

  Nay`.. dAng` a^y' cOa' bJk'..EntRy nj` dAnh` chOa đAng` A^y' hEm???

  Nay`.. dAng` a^y' cOa' bJk'..tO*'.. jU đAng` A^y' nhjU` lEm' hEm???


  h dEy.................

  cOa' ng` dAng tjM` lAj ♥️ bj mA^t'... [wHerE?]

  cOa' ng` dAng tjM` lAj đO^i giA^y` thUy? tjNh...[wHerE?]

  cOa' ng` dAng tjM` lAj chjNh' bAn? thA^n mjNh`... [wHerE?]

  cOa' ng` dAng tjM` ...1/2 kUa? mjNh`.... [wHo?]

  cOa' ng` dAng .....hY vOng ....[hOw]

   Hôm nay: Tue Apr 24, 2018 5:54 am